Maldives

Được dịch từ tiếng Anh-Quần đảo Maldives là một nhóm các hòn đảo ở Ấn Độ Dương sáng tác Cộng hòa Maldives ngày nay và đảo Minicoy ở Lãnh thổ Liên bang Lakshadweep của Ấn Độ. Trong lịch sử Minicoy nằm trong phạm vi của các Sultan của Maldives.